Díky tomu vám dáme knihu, leonardo da Vinci jen za 222.
Tato kníka je o 66 levnjí ne jinde.Bute první a napite svoji!Vuka, za podpory dosplch dti objevují svj potenciál, kter u nás mohou svobodn projevit, více.We use all this potential to encourage them to become an active part of their own learning process, manage the pace of their own studies, and set their own goals for the end of each quarter.Etíme na reklam, místo drahé reklamy vám radi dáme lepí sluby.All our teachers are well trained in Coaching and Tutoring through our Training Program.Jeden odpolední krouek na pl roku zdarma!Na zahrad jsou k dispozici rzné hrací prvky, travnatá plocha na míové hry, velká trampolína, teepee a ohnit se sezením.Poskytujeme velmi individuální pistup kvalitního tmu pedagog M - na jednoho pipadá maximáln 7 dtí (poboka Dolní Beany) i maximáln 8 dtí (poboka Zvole).
Díky emu dríme ceny tak nízko?
14 dní kolného zdarma!
Stravování, jídlo a pití bhem dne domlouváme s rodii a dtmi podle offerte smartphone coopvoce jejich individuálních poteb.Tdenního plánu kolky, v tomto ase je podle poteb dtí také pipravena svainka.00 obd, as obda lze pizpsobit podle aktuální situace, tak aby se mohly úastnit i dti picházející nap.Our program is internationally regarded as one solution to educate the next generation.Acei, the Association for Children Education International (a leading institution that has set the course of education since the year 1867 in Washington.C.) has awarded Da Vinci International School from Okinawa, Japan; for its innovative proposal and the amazing improvements of their students.Praha západ - Dolní Beany, po - Pá 7:30 - 17:30 hod.Dti si pirozen osvojují dovednosti a znalosti.


[L_RANDNUM-10-999]