istituto di istruzione superiore leonardo da vinci villafranca

V tomto kolním roce byl uzaven dalí projekt s názvem E-digital dictionary spolen s Gurprinar imkb Teknik ve Endustri Meslek Lises (Istanbul, Turecko) a BJC Rigas Skolenu pils (Riga, Lotysko).
Stá jsme si vichni moc uili a moc dkujeme za píleitost.Následující tden byla nae praxe pímo v ilin ve sváeské kole, kde jsme se uili rzné techniky sváení, které se nám budou v naí práci doppio taglio sfumato cos'è urit hodit.Turistické informace a hodnocení destinace, kategorie : Letit, Aktuální as: 18:02:37, Adresa: Viale Achille Grandi, 5, 20091 Province of Milan, Itálie, WWW stránky: Informace a fakta, gPS:.5422,.2033.Industriale Ferraris" - Belpasso Secondary school "Istituto magistrale Turrisi Colonna" - Catania Secondary school "Liceo classico Spedalieri" - Catania Secondary school "Liceo classico Don bosco" - Catania Secondary school "Liceo scientifico Don Bosco" - Catania Secondary school "om.Ssa Acagnino "Economia illegale e crisi economica" -University of Catania, Faculty of Engineering Prof.Jedná se o mezinárodní projekt a podílí se na nm dva dalí tmy ze kol v zemích, které jsou leny Evropské Unie: IES SEP Mare de Déu de la Mercé (Barcelona panlsko) a BJC Rigas Skolenu Pils (Riga Lotysko).
První tden jsme strávili v laboratoích mikrobilogie.
První tden si vyzkoueli stanovení bílkovin pomocí Lowryho metody, chelatometrické stanovení vápníku, tagliabordi erba stanovení oxidu siiitého ve vín titran, stanovení aktivity rostlinné katalázy a stanovení cholesterolu.
Petoil se první i druh tden a nastal as na cestu dom.Stá nás nauila pizpsobit se neznámému prostedí, lépe spolupracovat jako skupiny, poádat organizované vlety, samostatn cestovat na dlouhé vzdálenosti (letadlem, vlakem, autobusem) a pedevím jsme získaly nové zkuenosti pro dalí práci v laboratorním prostedí.University of Catania, Faculty of Economy Prof.Po píjezdu jsme se ubytovaly, odpoaly si po dlouhé cest a nachystaly si vci na druh den do koly.2015 vyrazili v sestav: Jan Kalous, Vojtch Nejman, Michal Koí a Daniel Andrusiv do nmeckch Dráan na odbornou stá.Okolo páté hodiny jsme dorazili do Dráan, kde na nás ekal koordinátor z dráanské koly pan Jens Hoffman, kter nás odvedl na nae ubykace pímo v centru SBG.

Anna Maruková, Anna Rejzková, Jakub Sedláek a Martin Doleal Stá ák Aplikované chemie v Itálii Díky projektu Erasmus jsme.
Toto setkání se zrealizovalo díky dotaci, kterou kola na tento projekt obdrela od Krajského úadu Jihomoravského kraje v rámci dotaního programu DO svta.
Analyzovali jsme velké mnoství vzork s velmi dobrmi vsledky.


[L_RANDNUM-10-999]